Service » Gesetzestexte in türkisch » 1  
Gesetzestexte


1. Genel Eşit Muamele Yasası [tamamen; yorum ve açıklamalarla]
  
(Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz)

Madde 1: Yasanın Amacı

Bu yasanın amacı; ırk veya etnik köken, cinsiyet, din veya dünya görüşü, engellilik, yaş veya cinsel kimlik gibi nedenlere dayanan mağduriyetleri engellemek veya gidermektir.

Madde 2: Yasanın Uygulama Alanı

(1) 1. maddede sözü geçen nedenlerin birine dayanan mağduriyet bu yasanın ölçütlerine göre aşağıdaki durumlarda hukuka uygun değildir;

1. işe alım koşulları ve seçim kriterleri dahil, çalışma alanından ve mesleki konumdan bağımsız olmak üzere, bağımlı bir işe girmenin ve serbest meslek sahibi olmanın ve ayrıca mesleki yükselmenin koşullarında,

2. Ücret ve fesih koşulları dahil, çalıştırma ve iş koşullarında, özellikle bireysel ve topluluk hukuku kapsamındaki sözleşmeler ve önlemlerle düzenlenmiş iş ilişkisinin uygulanmasında ve feshinde ve ayrıca mesleki yükselmede,

3. mesleki danışmanlık hizmetlerinin her türünden ve her alanından, meslek öğreniminden ve mesleki eğitimden, mesleki gelişimden ve meslek değiştirme olanaklarından olduğu gibi, meslek deneyiminden de yararlanmada,

4. çalışanların veya işverenleri örgütlerinde veya üyeleri belli bir meslekten olan başka örgütlere üye olmakta ve onlara katılımda bulunmada ve bu örgütlerin hizmetlerinden yararlanmada,

5. sosyal güvenlik dahil sosyal koruma ve sağlık hizmetlerinde,

6. sosyal ayrıcalıklarda,

7. eğitimde,

8. konut dahil, kamuoyuna açık olan mal ve hizmetlerden yararlanmada.

(2) ¹Sosyal Güvenlik Yasası anlamındaki hizmetler için I. Sosyal Güvenlik Yasa Kitabı'nın 33. ve IV. Kitabı'nın 19. maddeleri geçerlidir. ²İşletme emekliliği için İşletme Emeklilik Yasası geçerlidir.

(3) ¹Diğer mağduriyet yasaklarının veya eşit davranma ilkelerinin geçerliliğine bu yasa ile dokunulmaz. ²Bu; belli kişilerin korunmasını amaçlayan kamu hukuku hükümleri için de geçerlidir.

(4) Fesihler için yalnız fesihten koruyucu genel ve özel hükümler geçerlidir.

 

« zurück zur Liste der übersetzten Gesetze

 


Die hier vorgestellten Gesetze werden in Kürze als Buch mit Originaltext (deutsch) und türkisch veröffentlicht; mit einigen Verlagshäusern werden derzeit Gespräche geführt.


© WWW.IBBI-SEMINARE.DE