Service » Gesetzestexte in türkisch » 11  
Gesetzestexte


11. Federal İzin Yasası [tamamen]
   
 (Bundesurlaubsgesetz)

Madde 1: İzin Hakkı

Her Emekçinin her takvim yılında ücretli dinlenme izin hakkı vardır.

Madde 2: Geçerlilik Alanı

¹Bu yasa anlamında emekçi; işçi ve hizmetlidirler ve ayrıca mesleki eğitimleri için çalışanlardır. ²Ekonomik bağımlılıklarından dolayı emekçilerle kıyaslanabilen kişiler’ de, emekçi olarak geçerler; ev işi alanı için 12. madde geçerlidir.


Madde 3: İznin Süresi

(1) İzin yılda en az 24 iş gününden oluşur.

(2) İş günüleri, Pazar veya yasal bayram günüleri hariç, tüm takvim günleridir.

 

« zurück zur Liste der übersetzten Gesetze

 


Die hier vorgestellten Gesetze werden in Kürze als Buch mit Originaltext (deutsch) und türkisch veröffentlicht; mit einigen Verlagshäusern werden derzeit Gespräche geführt.


© WWW.IBBI-SEMINARE.DE