Service » Gesetzestexte in türkisch » 12  
Gesetzestexte


12. Ücret Ödenmesinin Devamlılığı Yasası [tamamen]

     (Entgeltfortzahlungsgesetz)

Madde 1: Uygulama Alanı

(1) Bu yasa, bayram günlerinde ve hastalık durumlarında emekcilere ücretin ödenmesinin devamını ve ayrıca ev işi alanında bayram günlerinde ve hastalık durumunda ücretin ödenmesini düzenler.

(2) Bu yasa anlamındaki emekçiler, işçilerdir, hizmetlilerdir ve ayrıca meslek eğitimlerinde çalışanlardır.


Madde 2: Bayram Günlerinde Ücretin Ödenmesi


(1) Resmi bir bayramdan dolayı, kaybolan çalışma zamanı için, işveren emekçiye, emekçinin çalışma kaybı olmadan almış olacağı çalışma ücretini ödemek zorundadır.

(2) Resmi bir bayram gününde, aynı zamanda kısa çalışmadan dolayı kaybolan çalışıma zamanı ve resmi bayram günü olmayan diğer günlerde kısa çalışma parası ödenen çalışma zamanı, 1. bend uyarınca resmi bayramdan dolayı kaybolan çalışma zamanı olarak geçer.

(3) Bayram gününden önceki son iş gününde veya bayramdan sonraki ilk iş gününde mazeretsiz olarak işten uzak kalan emekçilerin, bu bayram günlerinin ödenmesi hakları yoktur.

Madde 3: Hastalık Durumunda Ücretin Ödenmesi Hakkı
Madde 4: Ödenmesinin Devam Etmesi Gereken Ücretin Miktarı
Madde 4a: Özel Ücretlerin Keilmesi
Madde 5: Bildirme ve Kanıt Yükümlülüğü
Madde 6: Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Durumunda Alacak Deviri
Madde 7: İşverenin Edim Reddetme Hakkı
Madde 8: İş İlişksinin Sona Erdirilmesi
Madde 9: İş Tıbbı Önlemleri ve Rehabilitasyonu
Madde 10: Ev İşi Alanı İçin Hastalık Durumunda Ekonomik Güvence
Madde 11: Ev İşi Çalışanlarının Bayram Günlerinin Ödenmesi
Madde 12: Zorunluluk
Madde 13: Geçici Hükümler

 

« zurück zur Liste der übersetzten Gesetze

 


Die hier vorgestellten Gesetze werden in Kürze als Buch mit Originaltext (deutsch) und türkisch veröffentlicht; mit einigen Verlagshäusern werden derzeit Gespräche geführt.


© WWW.IBBI-SEMINARE.DE