Service » Gesetzestexte in türkisch » 15  
Gesetzestexte


15. Fesihten Korumna Yasası [tamamen]
     (Kündigungsschutzgesetz)

Madde 1: Sosyal Açıdan Haksız Fesihler

(1) İş ilişkisi aynı işletmede veya şirkette aralıksız altı aydan fazla sürmüş olan emekçiye karşı ihbar edilen iş ilişkisinin feshi, sosyal açıdan haksızsa, hukuksal geçersizdir.

(2) ¹İş ilişkisinin feshi, emekçinin kişiliği ile ilgili nedenlerden veya emekçinin davranışlarıyla ilgile nedenlerden, veya emekçinin bu işletmede işine devamını engelliyen zorunlu işletme gereksinimlerinden kaynaklanmıyorsa, sosyal açıdan haksızdır. ²Fesih aynı zamada aşağıdaki durumlarda’da sosyal açıdan haksızdır:

1. özel işletmelerde;

a) fesih; İşletme Teşkilat Yasasının 95. maddesinin seçim ölçütlerinden birini ihlal ediyorsa,
b) emekçi aynı işletmede veya şirketin başka bir işletmesinde başka bir çalışma yerinde çalıştırılabiliyorsa ve emekçi temsilciliği veya emekçiyi İşletme Teşkilat Yasası uyarınca temsil eden yetkili başka bir kurum bu nedenlerden dolayı İşletme Teşkilat Yasasının 102. meddesinin 2. bendinin 1. cümlesinde belirtilen süre içerisinde yazılı olarak itiraz ettiyse;

2. kamu hukukunun işletme ve idarelerinde;

a) fesih; fesih ile ilgili personel seçim ölçütlerinin birini ihlal ediyorsa,
b) emekçi aynı Dairenin başka bir çalışma yerinde veya aynı hizmet bölgesindeki aynı İdare Merkezinin ilgi alanı dahil omak üzere başka Dairesinde çalıştırılabiliyorsa
ve yetkili personal temsilciliği bu nedenlerden birinden dolayı fesihe zamanında itiraz ettiyse; ancak, bu basamak personel temsilciliği üst düzey Dairesi ile yapılan görüşmelerde itiraz nedenleri üzerinde ısrarla durmadıysa geçerli değildir. ³2. cümle, eğer emekçinin uygun ve olanaklı önlemlerle başka bir meslek dalında eğitilmesi veya uzmanlaşma kurslarına katılması veya emekçinin değişik iş koşulları altında çalışması onun iş ilişkisinin devamını sağlayabiliyorsa ve emekçi bu konuda olurunu veriyorsa, benzer şekilde gecer. 4İşveren fesihe neden olan gereçekleri kanıtlamak zorundadır.

(3) ¹Fesih; bir emekçiye 2. bentde belirtilen anlamdaki zorunlu işletme gereksinimlerinden dolayı fesih ihbarı yapılmasına rağmen, işveren seçimde bulunduğu emekçinin çalıma süresini, yaşını, nafaka yükümlüklerini ve engelliliğini dikkate almadıysa veya yeterince dikkate almadıysa, sosyal açıdan haksızdır; işveren emekçinin talebi üzerine kedisine bu seçime neden olan gerekçeleri açıklamakla yükümlüdür. ²Özellikle bilgi, beceri ve randımanları veya işletmenin personal yapısının ahenkliliğini korumak için istihdamlarının devamı işletmenin menfaatine olan emekçiler, 1. cümlenin sosyal seçimi kapsamına girmezler. ³Emekçi, fesihi 1. cümlede belirtilen anlamda sosyal açıdan haksız kılan gerçekleri kanıtlamakla yükümlüdür.

(4) Bir Toplu İş Sözleşmesinde, İşletme Teşkilat Yasasının 95. maddesine göre bağıtlanmış bir İşletme Sözleşmesinde veya Personel Temsilciliği Yasalarının benzer bir yönetmeliğinde 3. bendin 1. cümlesinde adlandırılan sosyal yönlerin birbirileriyle ilişkilerinde nasıl değerlendirilmerinin gerektiği düzenlenmişse, değerlendirme ancak ağır yanlışlık yönüyle incelenebilir.

(5) ¹İşletme Teşkilat Yasasının 111. maddesi anlamında bir işletme değişimi sonucunda iş ilişkilerinin feshinin amaçlandığı emekçilerin adları emekci temsilciliği ve işveren arasında saptanmış ve bir çıkar denkleşmesinde bağıtlanmışlarsa, bu; yapılın fesihin 2. cümle anlamında zorunlu işletme gereksinimlerinden kaynaklandığının kanaatını verir. ²Emekçiler arasında yapılın sosyal seçim ancak ağır yanlışlık yönüyle incelenebilir. ³Durum çıkar denkleşmesinin bağıtlanışından sonra önemli bir derecede değişirse,
1. ve 2. cümleler geçerliliklerini yitirir. 41. cümle anlamındaki çıkar denkleşmesi emekçi temsilciliğinin 17. maddenin 3. bendinin 2. cümlesinin fikir açıklaması yerine geçer.

 

« zurück zur Liste der übersetzten Gesetze

 


Die hier vorgestellten Gesetze werden in Kürze als Buch mit Originaltext (deutsch) und türkisch veröffentlicht; mit einigen Verlagshäusern werden derzeit Gespräche geführt.


© WWW.IBBI-SEMINARE.DE