Service » Gesetzestexte in türkisch » 17  
Gesetzestexte


17. Anneliği Koruma Yasası
    
(Mutterschutzgesetz)

Madde 1: Geçerlilik Alanı

Bu yasa;
1. iş ilişkisinde bulunan kadınlar için,

2. ev işinde çalışan kadınlar ve yapılan somut işte beraber çalışılıyorsa, onlarla kıyaslanabilenler (14. Mart 1951tarihli [BGBI S. 191] Ev mesaisi yasası 1. madde 1. ve 2. bendleri) için geçerlidir.

Madde 2: Çalışma Yerinin Düzenlemesi

(1) Kim; bir hamile kadın veya emziren anne çalıştırıyorsa, çalışma yerinin düzenlenmesinde, makinalar, aletler ve cihazlar da dahil, bakım işlerinde ve çalışmanın düzenleyişinde, hamilenin veya emziren anne`nin hayatının ve sağlılığının korunması için gerekli önleyici tedbirler alır ve bu doğrultuda girişimlerde bulunur.

(2) Kim; sürekli oturulan veya ayakta durulan işlerde hamile kadın veya emziren anne çalıştırıyorsa, kısı süre dinlenmek için oturma olanağı ve oturma gereçleri hazır bulundurmak zorundadır.

(3) Kim; sürekli oturarak yapılması zorunlu olan işlerde hamile veya emziren anne çalıştırıyorsa, o, ona işine kısı süreli aralar verme fırsatı tanımak zorundadır.

(4) Federal Hükümet; yönetmelikle ve Federal Konseyin onayı ile

1. İşvereni; hamile veya emziren annenin ve çocuklarının sağlığını tehlikelerden sakınmak amacıyla uzanması için uygun yerlerin hazırlanması ve 1. bendte belirtilen esasın hayata geçirilimesi ile birlikte başka koruyucu önlemler düzenlemekle yükümlendirebilmesi için,

2. İşverenin, hamile veya emziren anneler için tehlike oluşturan durumları değerlendirmesi yükümlülüğü ile ilgili alınması zorunlu olan koruma önlemlerini ve emekçileri ilgilendirdiği ölçüde yasalaşması gereken Avrupa Topluluğu Konseyinin 92/85/EWG sayılı 19. Ekim 1992 tarihli hamile emekçilerin, lohusaların ve emziren emekçilerin işyerinde sağlıklarının korunması ile ilgili yönetmeliğinin 4. ila 6. maddelerine kadar olan hükümleri konusunda bilgilendirme ile ilgili ayrıntılı hükümler düzenelemesiyle yetkilendirilir (ABl. EG Nr. L 348 S. 1).

(5) Denetimle görevli resmi makam, 4. bend uyarınca çıkarılmış yönetmeliklerden bağımsız olarak, belli durumlarda, 1. bendin uygulanması için hangi önlemlerin alınması ve hangi girişimlerin yapılması gerektiği talimatını verebilir.

 

« zurück zur Liste der übersetzten Gesetze

 


Die hier vorgestellten Gesetze werden in Kürze als Buch mit Originaltext (deutsch) und türkisch veröffentlicht; mit einigen Verlagshäusern werden derzeit Gespräche geführt.


© WWW.IBBI-SEMINARE.DE