Service » Gesetzestexte in türkisch » 21  
Gesetzestexte


21. Toplu İşsözleşmesi Yasası

     (Tarifvertragsgesetz)

Madde 1: Toplu İş Sözleşmenin İçeriği ve Şekli

(1) Toplu İşsözleşmesi, tarafların hak ve yükümlüklerini düzenler ve iş ilişkilerinin içeriğini, oluşumunu ve sonbuluşunu ve ayrıca işletmeler ve İşletme Teşkilat Yasası ile ilgili sorunları düzenleyebilen hükümler içerir.

(2) Toplu iş sözleşmeleri yazılı şekilde düzenlenirler.

Madde 2: Toplusözleşme Tarafları

(1) Toplu İşsözleşme tarafları Sendikalardır, İşveren Birlikleridir ve örgütsüz her işverendir.

(2) Sendikaların ortak ve işverenlerin birleşik Kurumları (üst kurumlar), kendilerine bağlı olan Kurumlar adına gerekli vekâletleri varsa, toplu İşsözleşmeleri bağıtlayabilirler.

(3) Üst Kurumlar; ancak, Toplu İşsözleşmeleri bağıtlamak onların tüzüksel görevleri arasına giriyorsa, Toplu İşsözleşme tarafları olabilirler.

(4) 1. ve 2. bendlerin durumlarında hem Üst Kurumlar hem de onlara bağlı Kurumlar karşılıklı olarak üstenlendikleri yükümlülüklerin yerine getirilmesi için sorumludurlar.

 

« zurück zur Liste der übersetzten Gesetze

 


Die hier vorgestellten Gesetze werden in Kürze als Buch mit Originaltext (deutsch) und türkisch veröffentlicht; mit einigen Verlagshäusern werden derzeit Gespräche geführt.


© WWW.IBBI-SEMINARE.DE