Service » Gesetzestexte in türkisch » 22  
Gesetzestexte


22. Kısmi Çalışma ve Sürelendirme Yasası
    
(Teilzeitbefristungsgesetz)

Madde 1: Amaç

Yasanın hedefi, kısmi çalışmaya teşviktir, süreli çalışmanın uygunluk koşullarını saptamaktır; ayrıca kısmi ve süreli çalışanların haksız yere farklı işlem görmelerini engellemektir.

Metin: 21. 12. 2000

Madde 2: Kısıtlı Çalışanların Tanımı

(1) ¹Kısmi çalışan emekçiler, düzenli haftalık çalışma saatleri, işletmede onlarala kıyaslanabilen ve tam gün çalışan emeçilerin düzenli haftalık çalışma saatlerinden, kısa olan emekçilerdir. ²Düzenli haftalık çalışma süresi bağıtlanmamışsa, bir emekçi ancak, düzenli çalışma bir yıl kadar olan süre içinde ortalama olarak kendisi ile kıyaslanabilen ve tam gün çalışan bir emekçinin çalışma süresinden düşükse, kısmi çalışan emekçi olarak kabul ediler. ³İşletmenin tam gün çalışanı, ancak aynı iş ilişkisi türünde ve aynı veya benzer bir işte çalışıyorsa, kıyaslanabilir. 4İşletmede kıyaslanabilen ve tam gün çalışan emekçi yoksa, kıyaslanabilen ve tam gün çalışan emekçi, geçerli olan Toplu İşsözleşmesine göre belirlenir; tüm diğer durumlarda kimin kıyaslanabileceğinin saptanması ve tam gün çalışan emekçinin belirlenmesi için ilgili sanayi sahasında alışagelmiş uygulamalar dikkate alınır.

(2) Sosyal Yasanın beşinci cildinin 8. maddesinin 1. bendinin 1. fıkrasına göre tikel çalışan emekçiler`de kısmi çalışan emekçilerdir.

 

« zurück zur Liste der übersetzten Gesetze

 


Die hier vorgestellten Gesetze werden in Kürze als Buch mit Originaltext (deutsch) und türkisch veröffentlicht; mit einigen Verlagshäusern werden derzeit Gespräche geführt.


© WWW.IBBI-SEMINARE.DE