Service » Gesetzestexte in türkisch » 24  
Gesetzestexte


24. Seçim Yönetmeliği – İşletme Düzeni Yasası [tamamen]

     (Wahlordnung zum BetrVG)

- Birinci Bölüm: Emekçi Telsilciliğinin Seçimi -

Birinci Kısım:
Genel Hükümler

Madde 1: Seçim Kurulu

(1) Seçimi yürütmek seçim kurulunun görevidir.

(2) ¹Seçim kurulu görevini yürütmek için kendisine bir yazılı iç tüzük düzenleyebilir. ²Seçim kurulu, oylama sürecinde ve oy sayımında yardım etmeleri amacıyla seçmenleri seçim yardımcıları olarak görevlendirebilir.

(3) ¹Seçim kurulunun kararları, seçme hakkı olan üyelerinin basit çoğunluğuyla alınır. ²Seçim kurulunun yaptığı her toplantı için asgari olarak, alınan kararların metnini içeren bir tutanak düzenlenir. ³Tutanak, seçim kurulu başkanı ve seçme hakkına sahip bir başka seçim kurulu üyesi tarafından imzalanır.

Madde 2: Seçmen Listesi

(1) ¹Seçim kurulu, her emekçi temsilciliği seçimi için, seçme hakkına sahip emekçilerin cinsiyetlere göre ayrılmış bir listesini hazırlar. ²Bu listede seçmenler adları, soyadları ve doğum tarihleri ile birlikte alfabetik sıraya göre kayıt edilirler. ³Emekçi Kiralama Yasası’nın 14. maddesinin 2. bendinin 1. cümlesi uyarınca, seçilme hakkı olmayanlar da seçim listesinde belirtilirler.

(2) ¹İşveren; seçim kuruluna, seçmen listelerinin düzenlenmeleri için gerekli olan bütün biligileri vermek ve gerekli belgeleri hizmetine bırakmak zorundadır. ²O; seçim kurulunu, özellikle yasanın 5. maddesinin 3. bendinde belirtilen kişilerin tespit edilişinde desteklemek zorundadır.

(3) ¹Seçme ve seçilme hakkına yalnız seçmen listesinde kaydı bulunan emekçiler sahiptir. ²Seçme hakkına sahip kiralık emekçilerin yalnız seçme hakkı vardır (Emekçi Kiralama Yasası’nın 14. maddesinin 2. bendinin 1. cümlesi).

(4) ¹Seçmen listesinin ve bu yönetmeliğin birer sureti, seçimin bittiği ana kadar işletmenin her emekçinin görebileceği uygun bir yerinde hazır tutulur. ²Seçmen listesinde, seçmenlerin doğum tarihleri yer almalıdır. ³Ek olarak seçmen listesinin ve bu yönetmeliğin birer suretini işletmede kullanılan bilgilendirme ve iletişim teknikleri aracılığı ile, eğer işletmede çalışan bütün emekçilerin bu yöntemle bilgi alabilmeleri olanaklı ise ve bildirililerde yapılacak değişikler için sadece seçim kurulu gerekli önlemleri alabiliyorsa, mümkündür. 4Seçim duyurusunun yalnız elektronik yöntemle ilan edilmesi ancak, bütün emekçiler duyurudan bilgi edinebiliyorlarsa ve duyuruda değişikliklerin yalnız seçim kurulu tarafından yapılabilmesinin önlemleri alındıysa, yasa gereğidir.

(5) Seçim kurulu, emekçi temsilciliği seçimini başlatmadan önce, Almanca`yı yeterince bilmeyen yabancı uyruklu emekçilere; seçim işlemi, seçmen ve aday listelerinin düzenlenişleri, seçimin gidişi ve oylama ile ilgili bilgi verilmesini uygun bir şekilde sağlamalıdır.

Madde 4: Seçmen Listesine İtiraz

Madde 5: Azınlıkta Olan Cinsiyet Grubuna Tanınan Asgari Sandalye Sayısının Belirlenmesi

İkinci Kısım:
Üçten Fazla Emekçi Temsilciliği Üye Seçimi
(Aday Listelerine göre)

Birinci altkısım: Aday Listelerinin Sunulması ve İlânı

Madde 6: Aday Listesi
Madde 7 Aday Listelerinin Kontrolü
Madde 8 Geçersiz Aday Listeleri
Madde 9 Aday Listeleri İçin Öngörülen Ek Süre
Madde 10 Aday Listelerinin İlanı

İkinci Altkısım: Birden Fazla Aday Listesi Sunulmasında Seçim İşlemi (Yasa´nın 14. maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesi)

Madde 11 Oy Verme
Madde 12 Seçim İşlemi
Madde 15: Emekçi Temsilciliği Sandalyelerinin Aday Listelerine Dağılımı
Madde 16: Seçim Tutanağı
Madde 17: Seçilenlerin Haberdar Edilmesi
Madde 18 Seçilenlerin İlânı
Madde 19: Seçim Dosyalarının Saklanması

Üçüncü Altkısım: Tek Aday Listesi Durumunda Seçim İslemi
(Yasa´nın 14. maddesinin 2. bendinin 2. yarımcümlesi)

Madde 20 Oy Verme
Madde 21 Oysayımı
Madde 22 Seçilenlerin Tespit Edilmesi
Madde 23 Seçim Tutanağı, Duyuru

Üçüncü Kısım:
Mektupla Oy Verme


Madde 24: Önkoşullar
Madde 25 Oy Verme
Madde 26 Oy Verme Sırasındaki İşlemler

Dördüncü Kısım: Sendikaların Aday Önerileri
Madde 27: Önkoşullar, İşlemler

- İkinci Bölüm: Kolaylaştırlmış Seçim İşlemine Göre Emekçi Temsilçiliği Seçimi - (Yasanın 14a maddesi)

Birinci Kısım:
Emekçi Temsilçiliğinin Çift Basamaklı İşlemle Seçimi
( Yasanın 14a maddesinin 1. bendi )

Birinci Altkısım: Seçim Kurlunun Seçimi
Madde 28 Seçim Toplantısına Davet
Madde 29 Seçim Kurulunun Seçimi

İkinci Altkısım: Emekçi Temsilciliğinin Seçimi
Madde 30 Seçim Kurulu, Seçmen Listesi
Madde 31 Seçim Duyurusu
Madde 32 Azınlıktaki Cinsiyet Grubuna Düşen Asgari Sandalye Sayısının Tespiti
Madde 33 Aday Önerileri
Madde 34 Seçim İşlemi
Madde 35 Sonradan Mektupla Oy Verme

İkinci Kısım:
Tek Basamaklı Emekçi Temsilciliği Seçimlerinin İşlemi
( Yasanın 14a maddesinin 3. bendi )

Madde 36 Seçim Kurulu, Seçim İşlemi

Üçüncü Kısım: Düzenli Olarak 51 ila 100 Seçmeni Bulunan İşletmelerde Emekci Temsiciligi Seçimi ( Yasanın 14a maddesinin 5. bendi )

Madde 37 Seçim İşlemi


- Üçüncü Bölüm: Gençlik ve Çıraklar Temsiciliği Seçimi -

Madde 38: Seçim Kurulu, Seçim Hazırlıkları
Madde 39: Seçimin Yapılması
Madde 40: Basit Seçim İşlemi İçinde Gençlik ve Çıraklar Temsiciliği Seçimi

- Dördüncü Bölüm: Geçici ve Son Hükümler -

Madde 41: Sürelerin Hesaplanması
Madde 42: Denizcilik Alanı
Madde 43: Yürülüğe Giriş

 

« zurück zur Liste der übersetzten Gesetze

 


Die hier vorgestellten Gesetze werden in Kürze als Buch mit Originaltext (deutsch) und türkisch veröffentlicht; mit einigen Verlagshäusern werden derzeit Gespräche geführt.“


© WWW.IBBI-SEMINARE.DE