Service » Gesetzestexte in türkisch » 25  
Gesetzestexte


25. Avrupa Emekçi Temsilcilikleri Yasası
    
(Europäisches Betriebsrätegesetz)

- Birinci Bölüm: Genel Kurallar -

Madde 1: Sınırları Ötesi Bilgilendirme ve Dinlenilme

(1) ¹Birlik çapında faaliyet gösteren şirket ve şirket gruplarındaki emekçilerin sınır ötesi bilgilendirilme ve dinlenilme haklarının güçlendirilmesi amacıyla, Avrupa Emekçi Temsilcilikleri veya emekçilerin bilgilendirilmesi ve dinlenilmesi için işlemler bağıtlanır. ²Bir sözleşmeye varılmadığı durumlarda, Avrupa Emekçi Temsilciliği yasa gereği kurulur.

(2) Daha geniş bir geçerlilik alanı kararlaştırılmadıysa, emekçilerin sınır ötesi bilgilendirilme ve dinlenilmeleri, bir şirketin üye ülkede bulunan bütün işletmelerini, ayrıca bir şirket grubunun, merkezleri bir üye ülkede bulunan bütün şirketlerini kapsamına alır.

(3) Bu yasa anlamında Merkez Yönetim; Birlik çapında faaliyet gösteren bir şirkettir veya Birlik çapında faaliyet gösteren şirket grubunun hakim şirketidir.

(4) Bu yasa anlamında dinlenilme; emekçi temsilcileri ile Merkez Yönetim veya başka uygun bir yöneci düzeyi arasında fikir alışverişinin yapılmasını ve karşılıklı bir diyaloğun kurulmasını tanımlamaktadır.


Madde 2: Geçerlilik Alanı

(1) Bu yasa, merkezi ülke içinde bulunan Birlik çapında faaliyet gösteren şirketler için ve merkezi ülke içinde bulunan hakim şirketin mensup olduğu Birlik çapında faaliyet gösteren şirket grupları için geçerlidir.

(2) ¹Bu yasa; Merkez Yönetim üye bir ülkede değilse, fakat üye ülkelerde de bulunan işletme ve şirketler için bir ast yönetim bulunuyorsa ve bu ast yönetim ülke içindeyse, uygulanır. ²Bir ast yönetim bulunmuyorsa, bu yasa ancak, Merkez Yönetim ülke içinde bulunan bir işletmeyi veya şirketi kendi vekili olarak belirlerse, uygulanır. ³Vekil belirlenmediyse; bu yasa ancak, üye ülkelerde bulunan şirket veya şirket gruplarının diğer işletmelerine göre daha fazla emekçi çalıştıran işletmesi veya şirketi ülke içindeyse, uygulanır. 4Yukarıda anılan yerler Merkez Yönetim olarak geçerler.

(3) Bu yasa anlamında üye devletler, Avrupa Birliğinin üye devletleridir ve ayrıca Avrupa Ekonomi Alanına Dair Anlaşmanın diğer taraf devletlerdir.

(4) Bu yasa; ülke içinde çalıştırılan emekçilerin sayısının hesaplanması (4. madde), bilgi alma hakkı (5. maddenin 2. bendi), hakim şirketin belirlenmesi (6. madde ), dilekçenin iletilmesi (9. maddenin 2. bendinin 3. cümlesi), işverenin müteselsil sorumluluğu (16. maddenin 2. bendi), ülkeye düşen emekçi temsilcilerinin atanması (11., 23. maddenin 1. ila 5. bendleri ve 18. maddenin 2. bendi ile bağlantılı olarak 23. madde) ve onlar için geçerli olan koruma hükümleri (40. madde) ve ayrıca ülke içinde yerel emekçi temlsilcilerine verilen rapor (35. maddenin 2. bendi) için, Merkez Yönetim ülke içinde olmasa da, geçerlidir.

Madde 3: Birlik Çapında Faaliyet
Madde 4: Emekçi Sayısının Hesaplanması
Madde 5: Bilgilendirilme Hakkı
Madde 6: Hakim Şirket
Madde 7: Şirket Gruplarında Avrupa Emekçi Temsilciliği

- İkinci Bölüm: Özel Görüşme Kurulu -

Madde 8: Görev
Madde 9: Oluşumu
Madde 10: Bileşim
Madde 11: Yerel Emekçi Temsilcilerinin Atanması

Madde 12: Özel Görüşme Kurulu Üyeleri Konusunda Bilgilendirme
Madde 13: Toplantılar, İçtüzük, Bilirkişiler
Madde 14: Üçüncü Devletten Emekçi Temsilcilerinin Katılması
Madder 15: Görüşmelerin Sonuçlandırılmasına Dair Karar
Madde 16: Masraflar ve Malzeme Harçları

- Üçüncü Bölüm: Sınır Ötesi Bilgilendirme ve Dinlenilme Üzerine Sözleşmeler -

Madde 17: Düzenleme Serbestisi
Madde 18: Anlaşma Yoluyla Avrupa Emekçi Temsilciliği
Madde 19: Bilgilendirme ve Dinlenilme İşlemi
Madde 20: Geçici Hükmü

- Dördüncü Bölüm: Yasa Gereği Avrupa Emekçi Temsilciliği -

Birinci Kısım:
Avrupa Emekçi Temsilciliği’nin Kurulması

Madde 21 : Önkoşullar
Madde 22: Avrupa Emekçi Temsilciliğinin Bileşimi
Madde 23: Ülkeiçi Emmekci Temsilcilerinin Atanması
Madde 24: Avrupa Emekçi Temsilciliği Üyeleri Hakkında Bilgilendirme

İkinci Kısım:
Avrupa Emekçi Temsilciliği'nin Yönetimkurulu

Madde 25: Kurucu Oturum, Başkan
Madde 26: Komisyon
Madde 27: Toplantılar
Madde 28: Kararlar, İçtüzük
Madde 29: Bilirkişiler
Madde 30: Masraflar ve Mâli Harçlar

Üçüncü Kısım:
Yetki ve Katılım Hakkları

Madde 31: Sınırlar Ötesi Meseleler
Madde 32: Yıllık Bilgilendirme ve Dinlenilme
Madde 33: Bilgilendirme ve Dinlenilme
Madde 34: Yönlü Sirketler
Madde 35: Yerel Emekçi Temsilciliklerinin Bilgilendirilmesi

Dördüncü Kısım:
Bileşimin Değişimi, Sözleşmeye Geçiş

Madde 36: Üyelik Süresi, Üyelerin Yeniden Atanması
Madde 37: Görüşmelerin Başlaması

- Beşinci Bölüm: Ortak Çalışmanın Esasları ve Koruma Hükümleri -

Madde 38: Karşılıklı Güven İçinde Birlikte Çalışma
Madde 39: Gizli Tutulma, Güvenirlilik
Madde 40: Ülkeiçi Emekçi Temsilcililerinin Korunması

- Altıncı Bölüm: Mevcut Sözleşmeler -

Madde 41: Geçerliliğin Devamı

- Yedinci Bölüm: Özel Hükümler, Ceza ve Para Cezası Hükümleri -

Madde 42: Kuruluş- ve Faaliyet Korunması
Madde 43: Ceza Hükümleri
Madde 44: Ceza Hükümleri:
Madde 45: Para Cezası Hükümleri

 

« zurück zur Liste der übersetzten Gesetze

 


Die hier vorgestellten Gesetze werden in Kürze als Buch mit Originaltext (deutsch) und türkisch veröffentlicht; mit einigen Verlagshäusern werden derzeit Gespräche geführt.


© WWW.IBBI-SEMINARE.DE