Service » Gesetzestexte in türkisch » 3  
Gesetzestexte


3. İş Sağlığı Yasası [kısmen]
  
(Arbeitsschutzgesetz = ArbSchG)

Madde1: Amacı ve Uygulanma Alanı

(1) ¹Bu yasanın amacı; iş sağlığına uygun önlemlerle emekçilerin çalışma esnasında güvenlik ve sağlıklarını sağlamak ve geliştirmektir. ²Bu yasa bütün iş dallarında geçerlidir ve 10. Aralık 1982 tarihli Birleşmiş Milletlerin Denizcilik Antlaşması (BGBl. I 1994 II S. 1799) kapsamında münhasır ekonomik bölgede de uygulanır.

(2) ¹Bu yasa şahıs evlerinde çalışan hizmetliler için geçerli değildir.²Bu yasa denizcilik gemilerinde ve Federal Madencilik Yasasına tabi olan işletmelerde çalışan emekçilerin iş sağlığı için geçerli değildir.

(3) ¹İşverenin; diğer yasalar uyarınca emekçilerin çalışma esnasında güvenliklerinin sağlanması ve sağlıklarının korunması ile ilgili yükümlülükleri, saklı kalır. ²1. cümle emekçilerin hakkları ve yükümlülükleri için benzer çekilde geçerlidir. ³Başka kişileri işveren sıfatında iş güvenliği ile ilgili önlemlerin alınmasıyla yükümlendiren diğer yasalar, saklı kalırlar.

(4) Resmi dini kuruluşlarda Emekçi Temsilciliği ve Personel Temsilciliğinin yerine Kilise Hukuku uyarınca Çalışanlar Temsilciliği geçer.


Madde 2: Kavram Tanımlama

(1) Bu yasa anlamında iş sağlığı önlermleri; çalışma esnasında kazalardan korunma ve
işin insanla uyumlu şekilde düzenlenmesinin önlemleri dahil iş kaynaklı sağlık tehlikeleri ile ilgili önlemlerdir.

(2) Bu yasa anlamındaki çalışanlar;

1. emekçilerdir,
2. mesleki eğitimleri için çalışanlardır,
3. ev işlerinde çalışanlar ve onlara benzetilen şahıslar dışında, İş Muhakemesi Usulü Yasasının 5. maddesinin 1. bendinde belirtilen anlamda emekçilere benzetilen şahıslardır,
4. Memurlardır,
5. Yargıçlardır,
6. Askelerlerdir,
7. Engelliler atölyelerinde çalışanlardır.

(3) Bu yasa anlamındaki işveren; 2. bendte belirtilen kişileri çalıştıran, esas ve tüzel kişiler ve şahıs şirketlerdir.

(4) Bu yasa anlamındaki diğer hükümler; iş sağlığı önlemlerinin düzenlendikleri diğer yasaların, yürtmeliklerin ve kazalardan korunma hükümlerinin düzenlemeleridir.

(5) ¹Bu yasa anlamındaki ¡şletmeler; kamu hizmetleri için hizmet dairelerdir. ²Hizmet daireleri; makamlar, idareler ve Federal-, Eyalet- ve Yerel idarelerin işletmeleridir, ayrrıca diğer kamu hizmetleri kuruluşlarıdır, korparatiflerdir, vakıflarıdır, Federal-, Eyalet- ve Yerel mahkemelerdir ve milli savunma ile ilgili kuruluşlardırlar.

 

« zurück zur Liste der übersetzten Gesetze

 


Die hier vorgestellten Gesetze werden in Kürze als Buch mit Originaltext (deutsch) und türkisch veröffentlicht; mit einigen Verlagshäusern werden derzeit Gespräche geführt.


© WWW.IBBI-SEMINARE.DE