Service » Gesetzestexte in türkisch » 4  
Gesetzestexte


4. İş Güvenliğı Yasası [kısmen]
   
(Arbeitssicherheitsgesetz)

Madde 1: Temel Esas

¹İşveren, bu yasa gereği işletme için hekim ve işte güvenlik için uzman kişiler tayin etmek zorundadır. ²Onlar, İşvereni iş güvenliği ve kazalardan korunma konularında desteklerler. ³Bununla aşağıda belirtilen durumlara erişilmesi amaclanıyor:

1. iş güvenliğine ve kazadan korunmaya hizmet eden hükümlerin işletmelerin özel koşullarına göre uygulanmalarının sağlanması,

2. iş tıpı ve güvenlik tekniği ile elde edilmiş ve güvenilir anlamaların iş güvenliğini ve kazalardan korunmayı daha da iyileştirilmeye yarar bir şekilde hayata geçirilmeleri,

3. iş güvenliğini ve kazalardan korunmayı daha da iyileştirilmeye yarar önlemlerin en yüksek etkinliğe erişmesini sağlamak.

Madde: 2: İşletme Hekimlerinin Görevlendirilmesi

(1) İşveren işletme hekimlerini yazılı şekilde atar ve onlara

1. işletmenin türü ve bununla bağlantılı olarak kaza ve sağlık tehlikelerinin,

2. çalışan emekçilerin sayısının ve bileşiminin,

3. işletmenin düzenlemesinin, özellikle iş güvenliği ve kazalardan korunma görevlilerinin sayısının gerektirdiği ölçüde 3. maddede belirtilen görevleri verir.

(2) ¹İşveren görevlendirdiği işletme hekimlerinin görevlerini yerine getirmesi için gereken önlemleri almakla yükümlüdür. ²O, onların görevlerini yapmalarında yardımcı olur; o özellikle, onların görevlerini yapabilmeleri için gerekliyse, yardımcı personel, yer, araç, gereç ve teçhizat vermekle yükümlüdür. ³O, onlara yanında süreli iş sözleşmesi kapsamında istihdam eden veya çalışmaları amaçıyla devredilen şahıslar ile ilgili bilgiler vermekle yükümlüdür.

(3) ¹İşveren işletme hekimlerine görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli olan eğitimi, işletmenin çıkarlarını dikkate alma koşuluyla, vermekle yükümlküdür. ²İşletme hekimi emekçi sıfatıyla görevlendirildiyse, eğitimi için gerekli olan zaman birimi için ücretinin ödenmesi koşuluyla işten bağışık tutulur. ³Eğitim masraflarını işveren taşır. 4İşletme hekimi emekçi sıfatıyla görevlendirilmediyse, eğitimi için gerekli olan zaman birimi için yapmakla yükümlendirildiği görevlerden bağışık tutulur.

 

« zurück zur Liste der übersetzten Gesetze

 


Die hier vorgestellten Gesetze werden in Kürze als Buch mit Originaltext (deutsch) und türkisch veröffentlicht; mit einigen Verlagshäusern werden derzeit Gespräche geführt.


© WWW.IBBI-SEMINARE.DE