Service » Gesetzestexte in türkisch » 5  
Gesetzestexte


5. İşyerleri Yürütmeliliği [kısmen, eklemesiz]
   
(Arbeitsstättenverordnung)

Madde 1: Amaç, Uygulama Alanı

(1) Bu yürütmelik, güvenliğe ve çalışanların işyerleri kurma ve işletmeleri esnasındaki iş sağlıklarının korunmasına hizmet etmektedir.

(2) Bu yürütmelik, Madencilik Yasası kapsamına giren işletmelerdeki işyerleri için geçerli değildir, ve 5. Madde ayrıca ek’in 1.3 fıkrası dışında

1. seyehat sanayisinde ve pazarlama ilişkisinde,
2. kamu trafiğinde kullannıldıkları ölçüde, taşımacılık araçlarında,
3. tarlalar, ormanlar ve iskan alanı dışındaki, bir tarım veya ormancılık işletmesine ait olan diğer alanlar için.

(3) ¹Yetkili oldukları ölçüde; Başbakanlık, Federal İçişleri Bakanlığı, Federal Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Federal Savunma Bakanlığı, Federal Maliye Bakanlığı Federal Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile uyuşum içinde, Federal İçişleri Bakanlığı yetkili olmadığı ölçüde, Federal İçişleri Bakanlığı ile uyuşum içinde, kamu çıkarları, özellikle kamu güveninin korunması ve yerine getirilmesi bunu zorunlu kılıyorsa, bu yürütmeliğin hükümleri dışında istisnalar kabul edilebilirler. ²Bu durumda, aynı zamanda bu yürütmelik uyarınca çalışanların güvenlik ve sağlıklarının nasıl sağlanacağı belirtilmek zorundadır.


Madde 2: Kavram Tanımlanması

(1) İşyerleri:

1. bir işletmenin alanında veya bir inşaat yerinde, bina içinde veya dışarıda bulunup çalışma yerleri için kullanılmak amaçıyla öngörülen yerlerdir,

2. bir işletmenin alanında veya bir inşaat yerinde, bina içinde veya dışarıda bulunup çalışanların işler çerçevesinde girebilecekleri yerlerdir.

(2) Çalışma yerleri, çalışanların yapmaları gereken iş faaliyetleri için düzenli olarak uzun bir zaman veya günlük çalışma süresinin akışı boyunca yalnız kısa bir zaman kalmak zorunda olmadıkları işyerlerinin bölümleridir.

(3) İş mekânları, binalar içinde sürekli çalışma yerlerinin kurulduğu mekânlardır.

(4) ¹İşyerlerine ayrıca:

1. trafik yolları, kaçış yolları, acil çıkışlar,
2. depolar, makineler ve ek mekânlar,
3. sıhhi mekânlar (giyonme-, yıkanma- ve tuvalet mekânları),
4. işaraları- ve icap nöbeti mekânları,
5. ilk-yardım-mekânları,
6. barınaklar’ da

dahildir. ²İşyerlerine bunun dışında, bu yürütmelikte önemli şartlara bağlanmış olup işyerinin işletmesine hizmet eden tesisler de dahildir.

(5) Kurmak, işyerinin hazır bulundurulması ve şekillendirilmesidir. Kurma özellikle şunları kapsar:

1. yapısal grişimler veya değişiklikler,

2. makine ile donatmak, tesisiler, mobilyalar, diğer iş malzemesi ayrıca aydınlatma-, havalandırma-, ısıtma-, ateş söndürme- ve bakım tesisileri,

3. trafik- ve kaçış yollarının yapılması ve işaretlenmesi, tehlike yerlerinin işaretlenmesi ve yangından korunma donanımı,

4. çalışma yerlerinin belirlenmesi.

(6) İşyerlerini işletmek, onların kullanımını ve bakımını kapsar.


Madde 3: Tehlike Değerlendirmesi

(1) ¹İşveren, iş Sağlığı Yasası’nın 5. Maddesi uyarınca çalışma koşullarının tehlike değerlendirmesini yapmadan önce, çalışanların, işyerlerinin kurlmasında ve işletilmesinde tehlikelere maruz kaldıklarını veya kalabileceklerini tespit etmek zorundadır. ²Öyle olduğu durumlarda, işveren, çalışanların olası tüm sağlık ve güven tehlikelerini değerlendirmek zorundadır. ³İşveren, tehlike değerlendirmesinin sonuçlarına göre bu yürütmeliğin ve onun ek’inin de hükümleri uyarınca işbilimsel ve hijyenik güvenlik önlemleri belirlemek zorundadır. 4Diğer kesinleşmiş işbilimsel idraklar dikkate alınırlar.

(2) ¹İşveren, tehlike değerlendirmesinin uzmanlık unsurlarına göre yapılmasını sağlar. ²İşverenin kendisi gerekli bilgilere sahip değilse, kendisini uzmanlık unsurlarına uygun şekilde bilgilendirmek zorundadır.

(3) ¹İşveren, tehlike değerlendirmesini çalışanların sayısından bağımsız olarak, iş faaliyetlerine başlanmadan önce belgelendirmek zorundadır. ²Belgelendirmede, çalışma yerinde hanghi tehlikelerin ortaya çıkabileceği ve 1. bendin 3. cümlesi uyarınca hangi önlemlerin alınmasının zorunlu olduğuna işaret edilir.

 

« zurück zur Liste der übersetzten Gesetze

 


Die hier vorgestellten Gesetze werden in Kürze als Buch mit Originaltext (deutsch) und türkisch veröffentlicht; mit einigen Verlagshäusern werden derzeit Gespräche geführt.


© WWW.IBBI-SEMINARE.DE