Service » Gesetzestexte in türkisch » 7  
Gesetzestexte


7. İşletme Düzeni Yasası [tamamen; yorum ve açıklamalarla]
  
(Betriebsverfassungsgesetz)

Madde 1: Emekçi Temsilciliğinin Kuruluşu

(1) ¹Üçünün seçilme hakkına sahip olduğu, düzenli olarak 5 seçme hakkına sahip emekçinin çalıştığı işletmelerde, emekçi temsilciliği seçilir. ²Bu; birden fazla şirketin oluşturduğu ortak işletmeler için de geçerlidir.

(2) Birden fazla şirketin oluşturduğu bir ortak işletme,

1. şirketlerin, çalışma araçlarını ve emekçilerini ortak amaçları doğrultusunda bir çatı altında çalıştırmaları durumunda veya

2. bir şirketin bölünmesi sonucunda, bir işletmenin bir veya birden fazla kısmı, sözkonusu işletmenin içyapısında önemli bir değişiklik yapılmaksızın, bölme işlemiyle ilişkisi olan başka bir şirkete dahil olduğu durumlarda, farz edilir.


Madde 2: Sendikaların Konumu ve İşveren Birlikleri

(1) İşveren ve emekçi temsilciliği, yürürlükteki toplu iş sözleşmelerine uymak kaydıyla, işletmede temsil edilen sendikalar ve işveren birliklerininde katılımlarıyla, karşılıklı güven içinde emekçilerin ve işletmenin yararına çalışırlar.

(2) İşletmenin düzenli işleyişiyle ilgili kaçınılmaz zorunluluklar, zorunlu güvenlik hükümleri veya işletme sırlarının korunması engel olmadığı sürece, işletmede temsil edilen sendikaların vekillerinin, bu yasada belirtilen görev ve yetkilerini yerine getirebilmeleri için, işveren veya onun vekili haberdar edildikten sonra, işletmeye serbestçe girebilmeleri sağlanır.

(3) Sendikaların ve işveren birliklerinin görevlerine, özellikle üyelerinin çıkarlarını gözetme yetkilerine bu yasa ile dokunulmaz.

 

« zurück zur Liste der übersetzten Gesetze

 


Die hier vorgestellten Gesetze werden in Kürze als Buch mit Originaltext (deutsch) und türkisch veröffentlicht; mit einigen Verlagshäusern werden derzeit Gespräche geführt.


© WWW.IBBI-SEMINARE.DE